Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

ASTRA

Карактеристики

- Дренажни пумпи за отпадна вода.

- Двојна механичка заптивка

- Термална заштита

- IP 68

- Класа Ф

- Пловак со прекинувач за монофазни мотори

- Вратилото е од нерѓосувачки челик AISI 304

- Длабоичина на потопување 5 m

Перформанси

- Капацитет до 70 m3/h.
- Висина до 33 m.

- Номинална моќност на моторот од 100 W до 2200 W.

Примена

- Мали бунари или резервоари од дождовница.

- Паркинг гаражи

- Подруми

- Мали количини на фекална и отпадна вода за домашни потреби.

Услови за работа

- Температура на водата до 40 °C.
- Температура на околина до 40°C.