Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

CDR – Хоризонтални центрифугални пумпи

Карактеристики

- Хоризонтални центрифугални пумпи

- Работно коло од бронза

- Тело на пумпа од леано железо.

- Може да биде едностепена и двостепена.

Перформанси

- Капацитет до 60 m3/h.

- Висина до 70 m.

- Номинална моќност на моторот од 1,1 kW до 2,2 kW.

- TFFC , Двополен стандарден мотор

- Изолација класа F, заштита IP 55

- Број на вртежи: 2900 r.p.m. (50 Hz) - 3500 r.p.m. (60 Hz)

Примена

- Снабдување со вода од бунари или резервоари

- Домашна употреба за лични и индустриски потреби.

- Наводнување и градинарски потреби

Услови за работа

- Температура на водата до 40 °C.

- Температура на околина до 40 °C

- Максимален работен притисок до 10 bar.