Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

ЈЕТ - Самоусисни пумпи – ЈЕТ 100X-100B-150B

Карактеристики

- Хоризонтални самоусисни центрифугални пумпи.

- Работно коло од бронза или термопластика

- Механичка заптивка.

Перформанси

- Капацитет до 10 m3/h.

- Висина до 70 m.

- Номинална моќност на моторот од 0,6 kW до 1,5 kW.

- Двополен стандарден мотор

- Број на вртежи: 2900 r.p.m. (50 Hz) - 3500 r.p.m. (60 Hz)

Примена

- Снабдување со вода од бунари или резервоари

- Домашна употреба за лични и индустриски потреби.

- Наводнување и градинарски потреби.

Услови за работа

- Температура на водата до 40 °C.

- Максимална концентрација на песок; 0,25%.

- Максимален работен притисок до 6 bar.