Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

Потопни Електро-мотори

Карактеристики

- Фланша според НЕМА Стандардите.

- Заштита IP 68

- Класа на изолација Y

- Вклучувања на час 20 зависно од типот на моторот.

Перформанси

- 4 ... 45 kW за 6” мотори

- 3 ... 110 kW за 8” мотори

- 81 ... 220 kW за 10” мотори

- Напон 380 – 415 V / 50 Hz

- Број на вртежи: 2900 r.p.m (50 Hz).

Примена

- Вертикална или хоризонтална инсталација.

- Инсталација со потопни пумпи.

- За бунари.

- За резервоари

Услови за работа

- Температура на вода до 30 оC, зависно од типот на моторот.

- Проток за ладење: 0,16 m/s, зависно од типот на моторот.

- Континуирана работа.

- Насока на вртење: во правец на стрелките на часовникот или спротивно од стрелките на часовникот.