Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

SF - Потопни пумпи

Карактеристики

- Потопни пумпи за длабоки бунари 4” (ДН 100mm).

- Големина на приклучок со моторот според НЕМА Стандардите.

- Вграден неповратен вентил.

- Излез од G 1”1/4 – G 2”.

- Радијални пловечки работни кола со голема сигурност во работата во песочна вода.

Перформанси

- Капацитет до 21 m3/h.

- Висина до 335 m.

- Номинална моќност на моторот до 7,5 kW.

- Број на вртежи: 2900 r.p.m (50Hz) – 3500 r.p.m) (60Hz).

Примена

- За чиста вода , не агресивна.

- За снабдување со вода.

- За наводнување.

- За лични и индустриски намени.

- За гаснење пожар.

- За зголемување на притисокот во високи згради и др. намени.

Услови за работа

- Температура на вода до 35 оC.

- Макс. Количество на песок во водата 150 g/m3.

- Континуирана работа.

- Насока на вртење: во правец на стрелките на часовникот гледајки ја пумпата од страната на спојувањето.