Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

VS - Потопни пумпи

Карактеристики

- Потопни пумпи од не’рѓосувачки челик за длабоки бунари поголеми од 6” .

- Стаднардно производство е од AISI 304 (исто така е достапно во AISI 316)

- Моторниот адаптер и приклучокот се според НЕМА Стандардите.

- Вграден неповратен вентил.

- Радијални работни кола имаат VS13,VS18,VS27

- Работни кола со променлив проток имаат VS45,VS60,VS78,VS97,VS110,VS150,VS250.

- Излез од G 2 1/2”- G 5”.

Перформанси

- Капацитет до 280 m3/h.

- Висина до 500 m.

- Номинална моќност на моторот до 220 kW.

- Број на вртежи: 2900 r.p.m (50Hz) – 3500 r.p.m) (60Hz).

Примена

- За чиста вода.

- За снабдување со вода.

- За наводнување.

- За лични и индустриски примени.

- За гаснење пожар.

- За хоризонтални или вертикални пумпни системи.

Услови за работа

- Температура на вода до 50 оC.

- Макс. Количество на песок во водата 50 g/m3.

- Континуирана работа.

- Насока на вртење: во правец на стрелките на часовникот гледајки ја пумпата од страната на спојувањето.