Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

Пумпи по нарачка и пумпни системи

Карактеристики

- Хоризонтална едностепена или повеќестепена пумпа, споена со моторот преку долга оска.

- Работно коло од бронза или леано железо

- Фланшите се во согласност на DIN Стандардите

- Повеќестепените се достапни во хоризонтална или вертикална инсталација.

Перформанси

- Капацитет до 5000 m3/h.

- Висина до 200 m.

- Изолација класа F, заштита IP 55

- Број на вртежи: 2900 r.p.m. (50 Hz) - 3500 r.p.m. (60 Hz)

Примена

- За снабдување со вода

- За наводнување

– За лични и индустриски примени.

- За Заштита од пожар

- Домашна употреба за лични и индустриски потреби.

Услови за работа

- Температура на водата до 40 °C.

- Температура на околина до 40 °C