Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

6M 7M 8M 10M 12M 14Μ 17Μ

Карактеристики

- Вертикална турбинска пумпа од леано железо за резервоари или длабоки бунари поголеми од 6”.

- Класа на изолација Y

- Заштита IP 23 or IP 55

- Вграден неповратен вентил.

- Работни кола од леано железо или бронза.

Перформанси

- Капацитет до 2000 m3/h.

- Висина до 600 m.

- Погодна да се поврзе со макара, трактор, менувач под прав агол.

- Број на вртежи: 1450/1760/2000/2200/2650/2900/3500 r.p.m

Примена

- За чиста вода не агресивна

- За снабдување со вода.

- За наводнување

- За лични и индустриски примени.

- За гаснење пожар.

Услови за работа

- Температура на вода до 35 оC

- Макс. Количество на песок во водата: 100 gr/m3.

- Континуирана работа.