Kontaktirajte ne na : 02 / 511 21 11

R - Потопни пумпи - 8R 10R

Карактеристики

- Потопни пумпи од леано железо за длабоки бунари поголеми од 6” .

- Големина на приклучок со моторот според НЕМА Стандардите.

- Вграден неповратен вентил.

- Излез од G 3”- G 4”.

- Работни кола од бронза.

Перформанси

- Капацитет до 120 m3/h.

- Висина до 670 m.

- Номинална моќност на моторот до 110 kW.

- Број на вртежи: 2900 r.p.m (50Hz) – 3500 r.p.m) (60Hz).

Примена

- За чиста вода, не агресивна.

- За снабдување со вода.

- За наводнување.

- За лични и индустриски примени.

- За хоризонтални или вертикални пумпни системи.

Услови за работа

- Температура на вода до 35 оC.

- Макс. Количество на песок во водата 40 g/m3.

- Континуирана работа.

- Насока на вртење: во правец на стрелките на часовникот гледајки ја пумпата од страната на спојувањето.